دیروز رفتم پیش دکتر متخصص، دیدم ویزیتش سی هزار تومان شده!

 

  به دکتر گفتم: اگر تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه وگرنه خودت بگرد پیداش کن!

 

والا! پول مفت میگیرن جای درد هم خودمون باید بگیم!

 

 مسئولین هم که اصلا رسیدگی نمیکنن!