خدا تلفن نداره اما ما باهاش حرف میزنیم

.

فیسبوک ندارهه اما ما باهاش دوستیم

.

تو اینستاگرام نیس اما حرف نزده و چیزی نگفته ما حرف هاشو میفهمیم و حس میکنیم

.

خدا تویتر نداره اما ما اون و دنبال میکنیم

.

خدا تانگو نداره اما ما همه پست هاشوتو جهان پیرامونمون میبینیم

.

خدا وایبر نداره اما کارهای خوبمون و لایک میکنه

.

پس بیاین هیچ وقت خدارو از زندگیمون ریمود نکنیم

 khoda (14)