شب سردی ست و هوا منتظر باران است

 


وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است

 


شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من

 


ماه پیشانی من دلبر بارانی من