زن: به من میگن مثل پیرزن ها


هستم ،موهامو کوتاه کردم،


حالابهتر شده؟


شوهر: آره، ولی حالا شدی مثل پیرمردها.

****************


خانم ها مثل فلزیاب می مونن هستند


هروقت که از جلوی مغازه طلافروشی


می گذرن واکنش نشون میدن.

*****************


غضنفر به زنش میگه:


برو مهرت رو بذار اجرا خونه بخریم!

                                                           ****************