طنز الکی مثلا من,طنز جدید الکی مثلا من,جک بامزه خنده دار الکی مثلا طنز نوشته های خنده دار,اس ام اس الکی مثلا


آقا این جوک چیه جدیدا مد شده الکی مثلا ؟
دنیا داره به کجا میره شما به کجا ؟
.
.
.
.
الکی مثلا من نگران شماهام !

•. •. •. •. •. •. • طنز مثلا الکی •. •. •. •. •. •. •

هی زندگی خستم خیلی
.
.
.
.
.
الکی مثلا من عاشق شدم

•. •. •. •. •. •. • جوک الکی مثلا •. •. •. •. •. •. •

امشب ساعت ۶ رفتم خونه همین که وارد اتاق شدم بابام یهو با جفت پا اومد تو شکمم از هوش رفتم؛ به هوش که اومدم میگم چرا آخه همچین میکنین؟!؟!

.

.

.
میگه الکی مثلا شب دیر اومدی خونه…