رفیق رو از هر طرف بخونی همون رفیقه 
.
.
.
.
.
.
قیفر 
.
.
.
.
گند زدم 
 
من همون پست طنز بزارم بهتره :(